Tags: Vebe Teknik


Automatisk säckfyllning på mässa

På det småländska höglandet, i Björköby, finns sedan exakt etthundra år företaget Vebe Teknik, en världsledande tillverkare av säckfyllningssystem. År 1921 lades grunden till företaget med tillverkning av utrustning till kvarnindustrin, nu är det enbart säckfyllning som gäller. Vebe Teknik är en av utställarna på den digitala mässan Packnorth den 10 – 12 maj och kommer att bygga sin monter i produktionshallen.

Helautomatisk säckfyllare väckte uppmärksamhet

Mats Lindgren på Vebe Teknik presenterade nyheten Autopac EC 3.30 som är en ny helautomatisk säckfyllare där fokus lagts på hygien och servicevänlighet. Maskinen som visades på Interpack består av tre moduler.