Tags: tryckteknik


Första kullen tar examen

Det är examensdags för de första studenterna som har läst Brobygrafiskas utbildning “Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion”.