Tags: Sweflex


Framtid i fokus för flexoförening

1 april håller Sweflex, Svensk Flexografiförening, tillsammans med Dansk Flexo Forum årsmöte och seminariedag i Halmstad.

Rapport från Sweflex – höga krav
på förpackningar väntar

Med nya EU-direktiv om hållbarhet kommer allt högre krav ställas på förpackningsproducenterna. Detta var något som flera experter tog fasta på under Sweflex konferens den 17 oktober.
– Det enda som sagt är att 2030 ska alla förpackningar vara återvinningsbara. Konkreta åtgärder saknas fortfarande, säger Laetitia Reynaud.

Sweflex tar grepp om miljöfrågan

Krav på varumärkesägaren, nya EU-direktiv, material och processer för framtiden och aktuella lösningar är den röda tråden under Sweflex seminarium för förpackningsbranschen den 17 oktober.

Sweflex bjöd in till automation

Tjäna mera – automatisera och effektivisera. Det var den röda tråden på Sweflexs höstseminarie på Brobygrafiska i Sunne.