Tags: Prepress


Första kullen tar examen

Det är examensdags för de första studenterna som har läst Brobygrafiskas utbildning “Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion”.

Effektiv produktion i prepress

Esko lägger fokus på förenklade arbetsflöden inom prepress och en automatiserad plattform för framställning av tryckplåtar inom flexotryck.