Tags: insamling


Rekord i återvinning av förpackningar

Under jul- och nyårsfirandet som gick blev det rekord i insamling och återvinning av förpackningar, visar siffror från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Han ska leda FTI:s utvecklingsarbete

Håkan Ohlsson går in som ny vd för att leda utvecklingsarbetet inom FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
– Miljöfrågor i allmänhet och klimathot i synnerhet ställer nya krav på näringslivet, säger han.