Tags: forskning


Forskargrupp stärker kartongen – nu letar de samarbetspartners

Bakteriell nanocellulosa kan bli styrkehöjare i kartong, textilier och plast. Det visar redan försök som gjorts på Umeå universitet.

– Dagens sätt att framställa bakteriell nanocellulosa är dyrt på grund av att metoden är ineffektiv och att tillväxtmediet är dyrt, säger Björn Alriksson.

Mötesplats för forskning

Vi tar pulsen på Johan Mårtensson inför årets Packbridge Research Forum som ska stärka samarbetet mellan akademin och näringsliv. Prestigefyllda Fraunhofer Institute är en av föreläsarna i år.

Ny forskning – vetekli blir förpackningsfilm

Forskare vid KTH kan genom att förädla vetekli på ett hållbart sätt öppna för tillverkning av biobaserad förpackningsfilm.

Åsa motar bort syret i förpackningen

Åsa Nyflött, forskare i kemiteknik, har presenterat en ny avhandling om hur man hindrar syre att komma in i livsmedelsförpackningar.

Nanofilm av sötpotatis och timjan

Forskare har lyckats tillverka en biologiskt nedbrytbar nanokompositfilm med hjälp av söt potatisstärkelse och eterisk timjanolja.

Kan livsmedelsförpackningar vara vilseledande?

En grupp forskare på Kiels universitet har funnit att mat i förpackningar med ljusa färger upplevs som nyttigare av konsumenterna. Även om det varit känt sedan tidigare att …