Tags: förpackningsfilm


Tekniken som ska maxa metalltrycket

Bobst lanserar en ny bestrykningsteknik för metalliserad förpackningsfilm. Tillverkaren menar att allt fler tryckerier vill kunna trycka på metalliserad film på komplexa material.

Ny forskning – vetekli blir förpackningsfilm

Forskare vid KTH kan genom att förädla vetekli på ett hållbart sätt öppna för tillverkning av biobaserad förpackningsfilm.

Ny förpackningsfilm med retrokänsla

Tyska Treofan lanserar förpackningsfilmen GPR 20 med flerlagersskikt och en matt yta som inger en retrokänsla på förpackningen.