Tags: AR Packaging


Strategiskt köp för ÅR Packaging

Företaget förvärvar en kroatisk kartongproducent som riktar sig mot tobaks- och livsmedelsförpackningar och andra konsumentförpackningar.

AR Packaging får ny samarbetspartner

AR Packaging i Lund och franska Cypheme drar nytta av varandra och ingår ett exklusivt samarbetsavtal. Lundaföretaget förvärvar även ägarandelar i Cypheme.