Kategori: Logistik


Elanders ingår affärssamarbete

Elanders ingår samarbete med tyska Edelmann för att fortsätta resan med utveckling inom supply chain, förpackningar och förpackningstryck.

Hon blir lagerchef hos ÅJ

ÅJ Distribution rekryterar Carina Olsson till ny lagerchef. Företagets omsättning för lagerhanteringen har nästan fördubblats på fem år och företaget lägger nu in en högre växel.

DS Smith bygger logistikcenter

DS Smith gör en strategisk investering och bygger en ny modern anläggning.

ITO Pallpack breddar med ny partner

ITO Pallpack samverkar med svenska Carryline och får ett utökat produktsortimentet speciellt riktat mot livsmedelsindustrin.


Hon blir ny vd för Packbridge

Nu står det klart vem som blir ny vd för Packbridge. Vi intervjuar Marie Malmberg Lavsen som tar över efter Johan Mårtenssons tre år på posten.

Elanders möblerar om för digitaltryck och logistikhubb

Elanders gör plats för digitaltrycket och satsar på en logistikhubb. Ett 70-tal anställda varslas i samband med omorganisationen, meddelar företaget.

E-handeln visar kraftig tillväxt

E-handeln är allt viktigare även för den grafiska branschen och ser ut att fortsätta växa. Drivande är de många förpackningar, etiketter och informationsblad som krävs.

Nu blir det full koll på varuflödena

Svenska Retursystems användare av returpallar kan nu följa dem genom hela livsmedelsflödet i realtid vilket ska leda till tidsvinster och kostnadsbesparingar.

Nu väntar jobbsök i förpackningsindustrin

Den fjärde kullen elever har tagit examen i Kay Thryggs utbildning Förpackningsteknik. Nu väntar jobbsök inom förpackningsrelaterade företag.

Träförpackningar ger konkurrensfördelar

Svenskt trä tar ett större ansvar för produktområdet träförpackningar.