Rapport från Top packaging summit

Marie Malmberg Lavsen, vd för Packbridge, öppningstalade och hälsade alla välkomna till Top packaging summit 2020. Foto: Packbridge

Det är brådskande att minska matsvinnet. E-handeln skjuter i höjden och tuffa målsättningar för återvinning är både stora utmaningar och möjligheter framåt. Detta och mycket mer framkom på årets digitala version av förpackningskonferensen Top packaging summit.

Packbridge har hållit sin första helt digitala konferens. Konferensen lockade över 350 besökare från mer än 30 länder. Förmiddagen började med paneldiskussioner om förpackningsinnovationer och deras roll inom e-handel, kampen mot matsvinnet och hållbara affärsmodeller. Daniel Hellström, Lunds universitet, Desirée Erlingsson, Skanem, Elin Tornblad, Potato Plastic, Martin Enocson, FrontPac AB, Oskar Lingqvist, McKinsey & Company, Sharla Halvorson, IKEA var på plats. Moderator var Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet. I pauserna presenterades kort och koncist en del tekniska lösningar och start-up företag.

Elin Tornblad, vd och en av grundarna av företaget Potato Plastic höll en presentation och berättade hur de förvandlar potatisrester till komposterbara paketemballage. Foto: Pressbild

Elin Tornblad från Potato Plastic presenterade sitt företag som lanserar nya material till förpackningar. Hon tog upp det svåra med att väcka intresse hos potentiella samarbetspartner, då de flesta redan har väl inkörda rutiner, processer och samarbeten. Vikten av samarbeten mellan start-ups och de stora etablerade företagen lyftes upp som väldigt positivt med möjligheter till ömsesidiga vinster.

Hygienkrav har ökat

Oskar Lingqvist från McKinsey betonade ett holistiskt synsätt för att som standard tänka att man ska välja mellan till exempel papper och plast samt vikten av tätare samarbeten inom branschen. Betydelsen av att tillgodose hygienkrav har ökat under 2020 på grund av covid-19. Och att

Oskar Lingqvist, senior partner hos McKinsey. Foto: Pressbild

förpackningens egenskaper påverkar slutkundens betyg av den köpta varan är nu bevisat, enligt Daniel Hellström.

Under eftermiddagen berättade experter och talare om deras insikter inom förpackningsdesign vad gäller återvinning och hållbarhet, under ledning av moderatorn Katrin Molina-Besch från Lunds universitet.

Cathrine Westerlind från Coca-Cola European Partners Sverige uttalade sig om de krav företaget ställer och följer upp för att säkerställa hållbar utveckling både vad gäller sociala och ekologiska delar i hela kedjan. Säkring av kvalitet och villkor sker främst genom krav och kvalitetskontroll gentemot leverantörerna. Företaget är Coca-Colas största oberoende leverantör av flaskor.

AI-teknik och digitalisering

Erin Rohler hos chokladtillverkaren Mars Wrigley uttalade sig om återvinning och problematiken med att motivera slutkonsumenter att sortera och återvinna avfall på rätt sätt utan ett pantsystem. På frågan om AI-teknikens (artificiell intelligens) inverkan på branschen i framtiden så menade Erin att det framför allt var inom sortering, distribution och kanske även för återvinning som AI och digitalisering redan nu kan komma att spela en allt större roll.

Matthias Klauser, projektledare och hållbarhetsexpert hos Syntegon, höll en presentation om tekniknyheter och företagets samarbete med Billerud Korsnäs. Foto: Faksimil från Top packaging summit

Matthias Klauser från Syntegon, tillverkare av förpackningsmaskiner, presenterade företagets nära samarbete med BillerudKorsnäs för att ta fram mer funktionella pappersförpackningar. Syntegon blev i början av året ett fristående bolag, efter att tidigare ha varit Boschs affärsområde Bosch Packaging Technology. Papper i sig har en del svagheter vad gäller hur det reagerar på fukt och slitage men det är lätt att återvinna och i dag återvinns redan mycket papper. Därför är det motiverat att forska och utveckla andra egenskaper i pappersförpackningar.

Företagets samarbete med Billerud Korsnäs gör att de kan välja rätt maskin till rätt sorts material och därmed uppnå bättre resultat och även minska riskerna för båda parterna. På en fråga om framtiden svarade Matthias Klauser att vi redan nu på grund av covid kan se att många processer blivit mer digitaliserade och automatiserade. Och den trenden fortsätter troligen att AI inom förpackningsindustrin till stor del handlar om datainsamling som sedan ska processas för högre effektivitet.

Nedbrytbart och återvinning

Franz Kraus från TIPA, tillverkare av komposterbara flexibla förpackningar, tog upp att en stor del av plastavfallet i slutändan är mjuk plast, att denna kan göras nedbrytbar och att idén om att kompostera och bryta ner avfallet är urgammal. Dessutom menade Franz Kraus att vi på detta sätt kan återge näring till jorden som annars riskerar att bli allt fattigare på näring. Dock måste man då se till att det inte finns plast kvar i det avfallet som inte är nedbrytbart. Han menade också att det varken var möjligt eller önskvärt att göra alla förpackningar nedbrytbara även om hans företag fokuserar på det. Han menade att den andra vägen att gå är återvinning.

Under dagen ställdes även frågor om slutkonsumentens prioriteringar. Hur mycket är slutkonsumenten beredd att offra på andra områden för att förpackningen ska vara hållbar? Även om slutkunderna medvetet väljer utifrån miljövänlighet är det inte alltid slutkunden kan sätta sig in i hela processen runt tillverkningen. Därmed kan valet komma att ske snarare efter en upplevelse av hållbarhet snarare än utifrån den faktiska hållbara utvecklingen.

Ett exempel som togs upp är att kunder efterfrågar dryckesförpackningar i kartong utan plastlock även om plastlocket är effektivare för att få ner matsvinnet och därmed totalt sett står för en mer hållbar utveckling. Diskussionen utmynnade i att även om enstaka åtgärder ibland mer kunde ta sikte på en upplevd miljösatsning, snarare än på en faktisk optimering, så går utvecklingen ändå starkt i den riktningen att kraven ökar både internt i värdekedjan och från kunder och myndigheter på en hållbar utveckling.

Text: Daniel Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Canon LabelStream 4000 presenteras på den nordiska marknaden

Canon lägger allt krut på en enda maskin under Packnorth den 10–12 maj. Canon LabelStream 4000, en spännande etikettpress som lanserades år 2019, har nu börjat hitta ut på marknader i Europa. Norden är ännu ett orört område, men Canon hoppas kunna lägga grunden för kommande installationer via Packnorth.

Publicerat av: 

Norden Machinery: ”Det är en tub inblandad i allt vi gör”

På förpackningsmässan Packnorth, 10–12 maj, står maskintillverkaren redo att demonstrera och prata med besökare om allt som hör tubproduktion till. En maskin får extra mycket ljus på sig – en flexibel och liten packmaskin med snabba formatomställningar. 

Publicerat av: 

Automatisk säckfyllning på mässa

På det småländska höglandet, i Björköby, finns sedan exakt etthundra år företaget Vebe Teknik, en världsledande tillverkare av säckfyllningssystem. År 1921 lades grunden till företaget med tillverkning av utrustning till kvarnindustrin, nu är det enbart säckfyllning som gäller. Vebe Teknik är en av utställarna på den digitala mässan Packnorth den 10 – 12 maj och kommer att bygga sin monter i produktionshallen.

Publicerat av: 

Ritter Sport väljer pappersbaserad påsförpackning till minichoklad

Senast 2025 vill konfektyrkoncernen Ritter Sport konvertera all förpackning till en pappersbaserad lösning. Efter de första testerna förra året med en primärförpackning har ytterligare ett steg tagits: Ritter Sport Minis är den första produkten från tillverkaren som permanentas i sortimentet. Sekundärförpackning består nu helt av papper – nämligen NexPlus barriärpapper från Koehler Group.

Publicerat av: 

Hållbarhet och förpackningstester hos AFRY

AFRY är ett förhållandevis nytt namn på det vi tidigare kände som Ångpanneföreningen, eller ÅF. När Packnorth arrangeras i maj är man en av utställarna. Vi frågade de välkända förpackningskonsulterna Niclas Björkholtz och Christian Håkansson om vad som lockar dem med Packnorth och vad man kommer att presentera i sin monter.

Publicerat av: