Studie: Så påverkar dryckesförpackningar miljön

Det oberoende miljöforskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar en ny studie om plastflaskors miljöpåverkan. Foto: Pressbild

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en studie om hur plastflaskor och andra typer av flaskor påverkar miljön. Var förpackningen produceras, och hur den behandlas när den blir till avfall har störst betydelse ur ett miljöperspektiv.

I studien jämförs hur plastflaskor för engångsbruk påverkar miljön, men även andra alternativ synas, exempelvis glasflaskor, aluminiumburkar, kartonglaminerade förpackningar och återanvändbara stål- och aluminiumflaskor, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

En miljon i minuten

Det oberoende miljöforskningsinstitutet skriver i ett pressmeddelande att det säljs cirka en miljon plastflaskor i världen varje minut. Förutom den stora miljöpåverkan från produktionen så står plastflaskor också för en stor del av nedskräpningen av världens stränder. Vilken förpackning är då bäst ur ett miljöperspektiv?

Produktion och avfallshantering

Studien visar att det beror på var förpackningen produceras och vad som väl händer med den när den blir avfall. Den slår också fast att livscykelanalyser inte väger in nedskräpning och effekter av mikroplaster som släpps ut i den marina miljön.

– Ett exempel är jämförelser av fossila och biobaserade material, där de biobaserade materialen har fördelar när det kommer till klimatpåverkan och användning av fossila resurser men nackdelar sett till vattenanvändning och övergödning, säger Gustav Sandin Albertsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stöd från Naturvårdsverket

Studien har gjorts på uppdrag av FN:s miljöprogram UNEP Life Cycle Initiative och har genomförts med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *