Interpack bjuder upp till het debatt

Thomas Dohse, Deputy director för Interpack gav en samlad bild om vad besökarna kan förvänta sig på Interpack 2020.

Utställarna duggar tätt på den stora förpackningsmässan i Düsseldorf. Mässan utmanar i år med en konferens som bjuder in till heta och kontroversiella diskussionsämnen. Målet är att nå en samsyn och lösa miljö- och hållbarhetsutmaningar som förpackningsindustrin står inför.

Inte en kvadratmeter på mässan finns till övers – allt är slutsålt och 300 utställare står också på kö att få visa upp sina produkter. Det enda som kan trissas upp är besökarantalet. I orostider efter coronavirusets utbrott räknar ändå arrangören med att nå upp till samma siffror som mässan 2017 när drygt 170 000 besökare kom. Arrangören meddelar att några kinesiska avhopp har skett, men några tecken på att det blir ringar på vattnet finns inte i nuläget. Under mässdagarna, 7 till 13 maj, tar de runt 3 000 utställarna från 60-talet länder upp samtliga 18 hallar och en större del av det tillgängliga utställningsområdet utomhus. Även, specialmässan Components, som hade sin debut 2017 med inriktning på förpackningsteknik, är fullbokad.

Förpackningens alla delar

Allt som ryms inom förpackningsområdet, och även i dess gränsland, går antagligen att skåda på Interpack. Fokus ligger på förpackningslösningar och relaterade processtekniker inom områden som livsmedel, dryck, bageriprodukter, konfektion, läkemedel, kosmetik, non-foodvaror samt industriprodukter.

Denna gång ska det bli enklare för besökarna att hitta rätt i hallarna. Thomas Dohse, Deputy director för Interpack berättar nämligen att tendensen de sett är att besökarna väljer att vara på plats under färre dagar. Utställningshallarna kommer att delas in i sektioner utifrån olika utbud och områden. Exempelvis kommer två av dem, hallarna 8A och 8B, dedikeras till bland annat förpackningstryck, märkning och etikettering. Antalet tryckföretag växer på mässan,  trots att Interpack brottas med den stora printmässan Drupa i år.

– Vi pratar om ungefär ett hundratal företag inom print som ställer ut, säger Thomas Dohse och tillägger att de har sett en ökning av printföretagen de senaste åren, mycket på grund av att tryckbranschen i stort ser möjligheter inom förpackningar.

Processer flätas ihop

Hela förpackningskedjan från produktions- och processflöden till fyllningsmaskiner och tryck sammanflätas i dag allt mer i en process hos förpacknings- och tryckföretagen, enligt Dohse.

– Det finns en stor potential på förpackningsmarknaden med en växande befolkning och livsmedel som måste packas för att mätta behovet. Tryckmarknaden genomgår just nu en omstrukturering från den tidigare traditionella tryckindustrin när ny teknik öppnat upp för nya typer av tryckmaterial och printlösningar. De letar efter nya områden, och förpackning är ett sådant område.

 

Nordiska länderna representeras av 75 utställare som totalt täcker upp över 4 000 kvadratmeter. Ungefär en tredjedel är svenska företag, till största delen, materialföretag men även en del maskintillverkare.

Vilka är det hetaste ämnena företagen tar upp när du möter dem?

– De heta ämnena är hållbarhet, dels hur man förbereder sig för framtiden, dels effektivitet hur man har sina processer för att spara material, energi etcetera. Det handlar om hur man skapar effektivitet genom hela leverantörskedjan och hur digitaliseringen och Industri 4.0 kan hjälpa till i dessa processer.

Konferens lyfter kontroversiella ämnen

En nyhet på mässan är konferensen Life without packaging som arrangeras 12 maj. Idén bakom är enligt Dohse att ta diskussionen bortom det han menar vanligtvis lyfts i media och hos gemene man, där man oftast pratar om att förbjuda förpackningar. Dagen är utformad så att både kritiker och förespråkare av förpackningar kan komma till tals. Representanter från förpackningsindustrin, forskare och och hållbarhetskonsulter, miljöorganisationer som WWF (Världsnaturfonden) ska diskutera hållbarhet, följder för miljön, minskat livsmedelssvinn liksom hygienfrågor.

– Det handlar istället om att prata om lösningar som företagen kan erbjuda. Att hitta nya vägar hur man kan återvinna produkter och hitta intelligenta lösningar istället för att förbjuda allt.

Det numera återkommande temat SAVE FOOD kommer för första gången ha en rad event kring matsvinn. Bland annat runtom i Düsseldorf för att även få stadsborna uppmärksammade på temat. Detaljer kring programmet utformas i samarbete med olika stadsinstanser.

– Det finns givetvis ett problem med att våra hav är fulla med plast. Men om man tittar djupare och ser förpackningarnas nytta –att reducera matsvinn, livsmedelssäkerhet, spårning av förpackningar och att hitta intelligenta lösningar för att återanvända, återvinning och att ha en cirkulär ekonomi inom förpackningsområdet – så är det här intressanta mål och lösningar för alla spelare i branschen  medverka till och att diskutera.

Förenklar för besökarna

Till årets upplaga har det också tagits fram underlättande digitala verktyg på mässajten för besökarna. Den som tänker besöka mässan kan planlägga sina besök och möten med utställare samt skapa en egen hallplan och få information om företagens senaste presentationer på mässan. Arrangören kallar den nya funktionen revised matchmaking. Den finns även som en app för Iphone-och Android-telefoner.

Malin Ljung Eiborn hållbarhetschef på Billerud Korsnäs med den pappersbaserade prototypflaskan Paper Bottle. Förpackningsföretaget ställer ut på Interpack i år.

När Messe Düsseldorf tillsammans med Tyska-svenska handelskammaren höll pressträff i Stockholm inför Interpack hölls även en presentation av Billerud Korsnäs om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef, lyfte även fram några av företagets pappersbaserade produkter, exempelvis en papperskasse och det pågående projektet Paper bottle, utvecklandet av en fiberflaska.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Konica Minolta förbättrar ”Bryggan mellan offset och digitalt”

Även uppföljaren, den arkmatade digitalpressen AccurioJet KM-1e, skriver ut 3 000 B2-utskrifter per timme. Men den erbjuder mer än så. Digitalpressen i 50/70-formatet lanseras med bättre prestanda och nya funktioner som öppnar för marknader som förpackning, syntetiska material, och etiketter. Två segment är i fokus – kommersiellt och industriellt tryck.

Publicerat av: