Forskare ska guida rätt
i djungeln av förpackningar

Forskarna Helén Williams, Fredrik Wikström och Jakob Trischler från CTF ska leda projektet Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling.

Forskare vid Karlstads universitet får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

– Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet.

Projektet pågår i tre år

Projektet Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling ska pågår under tre år. Målet är att ta fram en guide kring förpackningsdesign med syfte att minska den totala miljöbelastningen. Projektet, som leds av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelas drygt 3,8 miljoner av Plastutmaningen som matkedjan Lidl står bakom för att skapa initiativ för framtiden.

– Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet – ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

Ska guida rätt

Projektet tittar på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar, men även vad som avgör vilken förpackning konsumenten i slutändan väljer samt öka kunskapen och förståelsen om förpackningslösningar.

– Vårt projekt ska öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap inom området så att matsvinnet minskar samtidigt som miljöpåverkan av själva förpackningarna minskar, säger Helén Williams.

Fem pristagare i Plastutmaningen

Totalt tio miljoner kronor finns i potten inom Plasutmaningen som stöd till hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Fem pristagare utsågs och fick ta del av prispotten: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Branschtävling för unga talanger

Empack satsar på ett nytt inslag inför förpackningsmässan i slutet av september.
– Genom att skapa en tävling som lyfter unga talanger inom förpackning tar vi ytterligare ett steg i helt rätt riktning, säger Emelie Törn, projektledare på Empack.

Publicerat av: 

Återvunnen plast i ropet
för växande Tara Pac

Tara Pac satsar på att ligga i framkant med förpackningar av återvunnen plast. Innevarande år genomsyras av fokus på ökad säljkraft och ännu mer digital marknadsföring för företaget. Nya förpackningssegment som kosmetik och läkemedel är något de kommer att lägga lite extra fokus på.
– När du tänker på Tara Pac så ska du tänka miljövänliga förpackningar. Det är vårt största fokus och utmaning framöver, säger marknadschef Yasmine Ströberg.

Publicerat av: