Forskare ska guida rätt
i djungeln av förpackningar

Forskarna Helén Williams, Fredrik Wikström och Jakob Trischler från CTF ska leda projektet Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling.

Forskare vid Karlstads universitet får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

– Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet.

Projektet pågår i tre år

Projektet Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling ska pågår under tre år. Målet är att ta fram en guide kring förpackningsdesign med syfte att minska den totala miljöbelastningen. Projektet, som leds av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelas drygt 3,8 miljoner av Plastutmaningen som matkedjan Lidl står bakom för att skapa initiativ för framtiden.

– Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet – ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

Ska guida rätt

Projektet tittar på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar, men även vad som avgör vilken förpackning konsumenten i slutändan väljer samt öka kunskapen och förståelsen om förpackningslösningar.

– Vårt projekt ska öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap inom området så att matsvinnet minskar samtidigt som miljöpåverkan av själva förpackningarna minskar, säger Helén Williams.

Fem pristagare i Plastutmaningen

Totalt tio miljoner kronor finns i potten inom Plasutmaningen som stöd till hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Fem pristagare utsågs och fick ta del av prispotten: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Nestlé storsatsar miljarder på återvunnen plast

Livsmedelskoncernen Nestlé pumpar in 20 miljarder kronor för att snabba på utvecklingen av hållbara förpackningslösningar och hitta metoder som gör det möjligt att återvinna plast för livsmedel. Senast 2025 ska Nestlé enbart ha återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar.

Publicerat av: 

Frontpacs vd: ”2020 är året då vi överträffar alla förväntningar”

Frontpac kan blicka tillbaka på 2019 som ett innehållsrikt år med förvärvet av Antpac. Framtidsplanen – att slå en halv miljard i omsättning.
– För att klara detta kommer vi behöva investera och det pågår flera projekt i företaget, säger vd:n Martin Enocson.

Publicerat av: