Brand Factorys vd om ägarskiftet: ”Förhandlingar är långt gångna”

Annica Axelsson, vd för Brand Factory.

Annica Axelsson, vd för Brand Factory, kommenterar företagets rekonstruktion och de pågående förhandlingarna med en ny ägare.

Brand Factory dras med stor skuldsättning och har ansökt om rekonstruktion hos Södertörns tingsrätt för tre av tryckerikoncernens svenska bolag. Rekonstruktionen innefattar alla verksamhetsområden och hela Brand Factorys utbud förutom logistikbolaget Logistics. Annica Axelsson, vd för Brand Factory, säger i en intervju med vår systertidning Sign&Print att det finns långt gångna förhandlingar med en ny ägare.

Hur nära förestående är ett ägarskifte?

– Förhandlingar är långt gångna och den nya ägaren kommer att kunna presenteras när de sista detaljerna är klara och parterna är överens. Vi vill självklart gärna berätta om detta, så fort det är klart kommer mer information, säger Annica Axelsson, som i nuläget inte heller vill kommentera om det gäller en svensk eller utländsk köpare.

Hur påverkar det här Brand Factorys strategi och vision framåt?

– Det vet vi inte riktigt ännu. Det är rimligt att anta att nya ägare vill påverka strategin framåt. Men det som attraherat de nya ägarna är att vi är marknadsledare och att vi har många stora och starka kunder och de ser att det finns en outnyttjad potential i bolaget.

Vad innebär rekonstruktionen för era anställda och fordringsägare?

– Anställningen i sig påverkas inte av rekonstruktionen som sådan även om det naturligtvis är en omtumlande situation och medför oro och extra arbete för många. När det gäller fordringsägare innebär rekonstruktion att bolagets skulder för perioden fram till och med att rekonstruktionsansökan godkänns fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Ett moment i många rekonstruktioner är att samtliga kända fordringsägare blir kallade till ett möte där de får ta ställning till om de är beredda att acceptera ackordslösningar, det vill säga att skriva ned delar av de fordringar som var utestående då rekonstruktionen inleddes. Om det blir fråga om ett ackord och hur stort det blir, och i vilka bolag, är frågor som rekonstruktören fattar beslut om längre fram i processen.

– Viktigt att veta är att nya skulder betalas direkt, så ingen leverantör ska kunna tvivla på om man kommer få betalt från Brand Factory under rekonstruktionen. Alla som levererar får betalt omgående.

I ert pressmeddelande pekas fallande tryckvolymer och förlusten av en stor kund i samband med era investeringar av maskiner och renovering av lokaler ut som orsaker till likviditetskrisen. Finns det fler orsaker?

– Som i de flesta situationer finns det många anledningar till att vi kommit i den här situationen men hög skuldbörda i kombination med en hög omställningstakt i form av investeringar i både maskiner och system samtidigt som marknaden viker inom största segmentet för företaget och stora kunder som går i förlust är huvudanledningarna, säger Annica Axelsson.

 

Koncernen består av fyra operativa bolag med verksamhet i Sverige samt fristående dotterbolag i Norge och Danmark. Rekonstruktionen omfattar tre svenska bolag, Nya BrandFactory AB, BrandFactory AB och BrandFactory Sverige AB, som har en sammanflätad finansiell struktur. Enligt Brand Factory startade likviditetsproblemen för de bolag som rekonstrueras på allvar när en av koncernens största kunder gick i konkurs under 2019. Under rekonstruktionen ska den dagliga verksamheten pågå som vanligt under processen utan att kunder eller leveranser påverkas.​

Det fristående svenska dotterbolaget BrandFactory Logistics AB samt dotterbolagen i Norge och Danmark omfattas inte av rekonstruktionen.

Brand Factory-koncernen, med sina cirka 500 anställda, omsatte närmare en miljard kronor i bokslutet för 2018.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Nestlé storsatsar miljarder på återvunnen plast

Livsmedelskoncernen Nestlé pumpar in 20 miljarder kronor för att snabba på utvecklingen av hållbara förpackningslösningar och hitta metoder som gör det möjligt att återvinna plast för livsmedel. Senast 2025 ska Nestlé enbart ha återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar.

Publicerat av: 

Frontpacs vd: ”2020 är året då vi överträffar alla förväntningar”

Frontpac kan blicka tillbaka på 2019 som ett innehållsrikt år med förvärvet av Antpac. Framtidsplanen – att slå en halv miljard i omsättning.
– För att klara detta kommer vi behöva investera och det pågår flera projekt i företaget, säger vd:n Martin Enocson.

Publicerat av: