Studie: Det avgör om vi slänger eller sorterar förpackningen

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

Vad har förpackningens utformning för betydelse när det är dags för sorteringen? Det har forskare tagit reda på i en ny studie.

– Vi ville undersöka vilka förpackningsegenskaper som gör att motiverade konsumenter slänger förpackningen i soporna. Om motiverade konsumenter upplever så stora hinder för vissa förpackningar kan man räkna med att de förpackningarna slängs i ännu högre grad hos mindre motiverade. Konsumenternas vilja att delta och sortera är helt avgörande för en ökad materialåtervinning, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, som lett studien.

I studien visade det sig att beslutet mellan att slänga och sortera var överraskande komplext. Tiden det tar att ta hand om förpackningen spelar också en stor roll.

– Om förpackningen består av flera olika material som ska separeras eller behöver rengöras ökar tiden för hanteringen och därmed motståndet för att sortera. Osäkerhet kring hur förpackningen ska rengöras och sorteras spelar också roll. Ett exempel är plastkorken på mjölkförpackningen. Ska locket sitta kvar eller ska hela plastdelen rivas loss från förpackningen?, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, som lett studien.

Det framgick också att flera som deltog i studien var oroliga för att lägga förpackningarna i fel återvinningskärl och på så sätt sabotera materialåtervinningen. Vid osäkerhet valde de istället att slänga förpackningarna i soporna.

Förpackningens innehåll spelar också roll, till exempel om förpackningarna är kladdiga och tidskrävande att ta hand om. De flesta i studien tyckte att flera köttprodukter var så äckliga att de inte ville göra rent förpackningen utan slängde den direkt i soporna.

Forskarna bakom studien med Helen Williams i spetsen skriver i ett pressmeddelande att förpackningarna ska designas för ökad materialåtervinning för att klara miljömålen.och för att nå ökad cirkulation av material. Det behöver dock alltid ställas mot förpackningens viktigaste uppgift om att skydda sitt innehåll och minska svinn.

– Även om våra resultat nu behöver verifieras i en större studie ger vår pilotstudie många idéer om hur förpackningsdesignen bör utvecklas för att det ska bli lättare och smidigare att sortera. För att nå ambitionerna i EU:s strategi för cirkulär ekonomi behöver branschen förstå hur design kan underlätta för konsumenterna att göra rätt. Hanteras frågorna rätt med insikt om material, teknik och hur konsumenter tänker och gör kan Sverige leda kunskapsutvecklingen som bidrar globalt till att mindre plast hamnar i haven, säger Helén Williams.

Konsumenter i tio hushåll – alla med stort miljöengagemang och motivation att källsortera – intervjuades i studien. I forskargruppen utöver Helén Williams ingår: Fredrik Wikström och Per Kristensson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samt Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Så blir Fachpack 40 år

Mässdagarna på årets Fachpack i tyska Nürnberg lägger krutet på miljövänliga och hållbara förpackningar. Temat heter Enviromentally friendly packaging och tar fasta på hur förpackningsindustrin, från perspektivet Tyskland och övriga Europa, arbetar inom detta område. Åtta svenska företag finns med på utställarlistan.

Publicerat av: