Lexit tar kliv inom digital etikettproduktion

Lexit Group förbättrar sitt digitala etiketthanteringssystem. Genom att automatisera delar av etikettflödet så frigör de tid och förenklar för kunden.

Att automatisera och göra det enklare att producera med digitala etikettsystem är ett arbete som Lexit Group har arbetat med under en lång tid. Det handlar om att utveckla systemen och ligga i framkant i den digitala utvecklingen i alla led, främst för kunder  men även internt i produktion. Det innefattar exempelvis tryckpressar som automatiskt byter klichéer till nästa jobb och på så sätt maximerar effektiviteten i produktionen. Kunden kan även via ett webbcenter hålla koll på hur produktionen går och godkänna nya design- och layoutförslag innan produktionen påbörjas, vilket i förlängningen ger ökad säkerhet kring beställningsrutiner samt förhindrar felaktigheter i produktionen.

– Säkerhet inom alla led av produktionen är något vi anser är mycket viktigt, exempelvis när det handlar om livsmedelsproducenter. Om det upptäcks felaktigheter vid kontroll av deklarationer och näringsinnehåll är det lätt att påpeka och ändra med vårt system”, säger Kai Gunnar Herseth, ägare och utvecklare av Lexit Group.

Kai Gunnar Herseth, ägare och utvecklare av Lexit Group.

Enligt Lexit Group har de under hösten gjort flera banbrytande förändringar av de digitala flöden. Kunderna får en mer detaljerad översikt och hantering av etiketter och företagets senaste automationslösning  sparar in på resurser i flera led. Systemet hanterar nu en hel serie på hundratals utskrivna etikettfiler utan att någon har lagt sina händer på varje etikettfil. Det har blivit möjligt genom en detaljerad excelfil och en anpassad designfil för variabel utmatning.

Ett exempel på detta är producenten Bama som i somras hade behov av flera hundra olika etiketter för sina jordgubbsprodukter. Men den automatiserade produktionsmodellen kunde Lexit spara in både tid och resurser. Detta ger oss oöverträffade möjligheter i den framtida etikettproduktionen, enligt Lexit.

Lexit Group är en skandinavisk leverantör inom datainsamling, RFID, POS/detaljhandel, produktmärkning, etiketter och programvarulösningar. Koncernen, som i dag sysselsätter 120 anställda har sitt huvudsäte i Norge och omsätter årligen cirka 380 miljoner norska kronor (närmare 413 miljoner svenska kronor)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Livsmedelsföretagets nya mål: Samtliga förpackningar ska bli återvinningsbara

Nordiska kött- och måltidsproducenten HK Scan sätter upp nya hållbarhetsmål. Senast 2025 ska samtliga förpackningar vara återvinningsbara. Och jämfört med fjolåret är planen att reducera förpackningarnas klimatavtryck med 20 procent och minska plastanvändningen med 20 procent.

Publicerat av: 

Färgtillverkare går med i initiativ för bättre återvinnning av förpackningar

Siegwerk ansluter sig till Holy Grail 2.0 där över 85 företag i hela värdekedjan arbetar för att utveckla en teknik med digitala vattenstämplar på förpackningar. Tekniken syftar till att förenkla och effektivisera sorteringen och återvinningen av förpackningsavfall.

Publicerat av: