Tetra Paks studie – så ska livsmedelsförpackningarna möta e-handeln

Studien Tetra Pak Index 2018 visar förpackningens betydelse när allt fler handlar varor på nätet.

Tetra Pak listar i en ny studie fyra trender som påverkar e-livsmedelshandelns tillväxt och hur förpackningen får en viktig och annorlunda roll.

Tetra Pak Index 2018 syftar till att skapa insikter för livsmedels- och dryckesbranschen och bygger på konsumentundersökningar i fem länder. En global studie av marknadssegmentering och intervjuer med e-handlare i USA, Europa och Kina. Studien visar hur internet förändrar livsmedelshandeln. E-handeln växer, och fysiska butiker smälter samman till en gemensam kanal där konsumenterna förväntar sig att kunna handla när, var och hur de vill, med den smarta telefonen som vägvisare. Här blir själva förpackningen betydande när det gäller e-livsmedelshandeln och smart förpackningsteknik, till exempel digitalt utskrivna koder.

Alexandre Carvalho, Director Global Marketing Services på Tetra Pak, säger att uppgången i e-livsmedelshandeln innebär en stor möjlighet för livsmedels- och dryckesvarumärken, och förpackningen betyder mycket för deras framgång.

– I synnerhet bidrar smarta förpackningar till att öka tydligheten och effektiviteten i leveranskedjan, i båda riktningarna, samtidigt som de gör det möjligt att skapa en direkt och interaktiv relation med konsumenten. Vi tror att denna teknik, som utvecklas snabbt och som vi har testat sedan 2016 och nu börjar använda i Europa, kan hjälpa våra kunder att upptäcka nya möjligheter, som skapar tillväxt under kommande år.

Rapporten visar att e-handeln ser olika ut i världen, men samtidigt tar stora kliv framåt på alla marknader. Kina är det land som leder utvecklingen inom e-handel med livsmedel och förväntas göra så fram till fram till 2030 – både på nätet och inom detaljhandeln. I länder som Frankrike, Belgien och Storbritannien förväntas konsumenternas ökande förtroende för e-handelns leveranser och kvalitet leda till en snabb tillväxt. Länder som relativt sett släpar efter är USA, Tyskland och Japan, där kvalitet och nyskapande inom fysisk handel väntas hålla den konkurrenskraftig.

 

I Tetra Pak Index 2018 listas fyra viktiga trender som påverkar e-livsmedelshandelns tillväxt:

Enkelhet – Den största motorn bakom konsumenters användning av e-handeln överallt, då tidspressade konsumenter söker efter nya sätt att förenkla sin tillvaro.

Teknik och prestanda – Leveranskedjorna kommer att fortsätta att förändras av olika tekniska lösningar såsom RFID och robotteknik. I rapporten nämns att mycket snabba leveranser, på så lite som tio minuter, förväntas senast 2025 – något som kommer ändra konsumenters beteende till att handla mindre mängder och oftare.

Hållbarhet – Restriktioner för plast och medvetenheten om kretsloppsekonomin kommer att fortsätta att öka och återvinning kommer att bli allt viktigare. Här driver också konsumenterna på.

Personligt och unikt – Anpassning av produkter och en personanpassad konsumentprocess kommer att bli viktiga differentierande faktorer i framtiden. E-detaljhandlare kommer att fortsätta att använda konsumentdata för personanpassning, relationsbyggande och egen produktutveckling och därmed skaffa sig mer inflytande på bekostnad av varumärkena. Detta förstärker tendensen till att vända sig direkt till konsumenten, och så många som 80 procent av de företag som säljer paketerade konsumtionsvaror väntas försöka använda denna metod vid ingången av år 2025.

Hela studien finns att läsa här.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Kodaks väg framåt: ”Print kommer inte försvinna, och inte vi heller”

Ett självkritiskt Kodak mötte grafiska kunder på GUA-konferensen i Berlin. Det följdes upp med en presentation av flera nyheter kring arbetsflödesplattformen Prinergy, lanseringar på Drupa, och en fingervisning om vart Kodak är på väg.

Publicerat av: 

Ryska kravet: Kryptokoder på läkemedelsförpackningar

På den ryska marknaden införs vid årsskiftet tuffare krav på läkemedelsförpackningar. Så kallade kryptokoder ska ge bättre spårbarhet och ett säkrare skydd mot förfalskningar. Ett företag som redan har tagit höjd för de nya kraven är tyska August Faller.

Publicerat av: 

Rapport från Sweflex – höga krav
på förpackningar väntar

Med nya EU-direktiv om hållbarhet kommer allt högre krav ställas på förpackningsproducenterna. Detta var något som flera experter tog fasta på under Sweflex konferens den 17 oktober.
– Det enda som sagt är att 2030 ska alla förpackningar vara återvinningsbara. Konkreta åtgärder saknas fortfarande, säger Laetitia Reynaud.

Publicerat av: