Så blir utsikterna för digitaltryckta wellpappförpackningar

Efterfrågan på kartong och wellpapp ökar med fyra procent fram till 2022. Detta kommer elda på produktionen av digitaltryckta förpackningar, enligt HP:s produktchef Damon Lucenta som även listar trender inom förpackningar och möjligheterna inom mat- och läkemedelsindustrin.

Vad kännetecknar en bra förpackning? I ett webbinarium pekar HP:s Damon Lucenta ut förpackningens tre huvudsyften. Den ska bevara och skydda produktinnehållet från den yttre miljön, säkerställa att innehållet förblir intakt och oskadat genom hela produktionskedjan, men också fungera som ett marknadsföringsverktyg. Den sista punkten är i dag allt mer betydelsefull. Dels för att marknadsföra produkten, dels för att sticka ut i konkurrensen. HP har tittat närmare på förpackningstrender och menar att tryck på kartongförpackningar kommer få en avgörande roll kommande år. Enligt HP beräknas den globala kartongmarknaden öka med fyra procent fram till och med 2022. När tillgången blir större än efterfrågan riskerar det att leda till en konsolidering av branschen vilket får följden att papperskonverterare fusioneras eller förvärvas. Samtidigt i spåren av dagens digitala konsumenter, millenials, eftersträvas bekvämlighet, mobilitet och lättanvända förpackningar. Starkare wellpappskivor med större vågformat blir vanligare och tar därmed marknadsandelar från mer böjliga och tunna kartonger. Något som drivs på inte bara för att kunna dra nytta av kostnadsbesparingar utan även av varumärkesägarnas önskan efter bättre yt- och tryckkvalitet. I slutändan drar det till sig konsumenternas blickar i ännu högre utsträckning när de står på hyllorna, vilket således också bidrar till högre försäljningssiffror.

Damon Lucenta menar vidare att efterfrågan på oblekt kartong såsom kraftpapper ökar eftersom konsumenter i dag är beredda att betala mer för produkter som uppvisar ett enkelt, naturligt och hållbart budskap. Miljöfaktorer driver också på utvecklingen av nya alternativa substrat. I Kina används till exempel edamamebönor i tillverkningen av wellpappskivor. Innovationer av specialskivor med allt högre motståndskraftiga barriärer, effektiva bestrykningar och lacker, ökar även dem i snabb takt. Likaså blir pappersskivorna mer lättviktiga eftersom den tekniska utvecklingen går framåt i framställningen av pappersmassa. Det ger en dragningskraft för producenterna att skifta till fiberbaserade förpackningar.

Sekundärförpackningar beräknas enligt undersöknings- och analysföretaget Smithers Pira ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 2,7 procent fram till 2022 – produkter som snabbt och smidigt kan ställas ut i butikernas hyllor. Sekundärförpackningarna ger även bättre exponering. När det gäller förpackningsdesign såsom utseende och funktionalitet framhävs att förpackningar allt mer speglar folks livsstil i dag. Det rör sig om den så kallade on-the-go-marknaden – mindre portionsstorlekar och förpackningar som ska vara bekväma och lätta att ta med sig för att kunna drickas och ätas i farten.

Prognosen för segmentet inom hygien- och hudvårdsprodukter beräknas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt med 4,2 procent. Sådana förpackningar präglas av en allt högre grad av naturlig look. Den stora tillväxten förväntas ligga i sol- och hudvårdsprodukter samt grooming-produkter för män.

Trenderna inom kartong och wellpapp ökar även intresset för digitaltryckta förpackningar. Detta eldas på genom att produktionskedjan genomsyras av snabbare omställningar och kortare ledtider samtidigt som de genomsnittliga serierna som produceras fortsätter att minska. Bidragande orsaker är även att det blir vanligare med lokala och regionala marknadsföringskampanjer samt en ökning på tilltalande premiumförpackningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Vd-byte hos Esko

Udo Panenka kliver av från vd-posten. In går svenske Mattias Byström som…