Tuffa krav i snabbt växande färgsegment 

Niklas Olsson, Global brand manager på Flint Group.

Oavsett om det gäller etiketter eller förpackningar till livsmedel så är det både trend och krav i dag på att det ska vara lågmigrerande färger. Flint Group satsar stort på lågmigrerande färger och har sex nya produkter för olika typer av tryck.

Förpackningsindustrin går mot allt kortare serier – och kraven är i stort sett samma på en etikett som en förpackning när de ska användas till exempelvis livsmedel eller kosmetika. Båda bör tryckas med lågmigrerande färger.
– Många av tryckpressarna idag trycker tunna filmer lika lätt idag på ett förpackningsmaterial som på ett etikettmaterial. Därför är det också ett stort fokus på lågmigrerande färg, säger Niklas Olsson, Global brand manager på Flint Group.
Han berättar att Flint Group de senaste åren lagt allt fokus på lågmigrerande färger.
– Nästan allt som vi har utvecklat de senaste tre åren är i linje med att det ska vara godkänt för livsmedelsförpackningar.
Flera produkter finns nu i den lågmigrerande portföljen för UV-flexo, UV-screen och även UV-offset som kom fram för ett tag sedan.
– Vi har både konventionell uv som härdas med kvicksilverlampor men också nya lågmigrerande färger som härdas med uv-led, säger han och berättar vidare att de i princip har två produktkategorier i portföljen; konventionella uv-härdande färger, där flexo trycktekniken är mest använd. Denna färgserie lanserades för tre år sedan. I fjol lanserades uv-led härdande lågmigrerande flexofärger av Flint Group som första tillverkare. I år introducerades en led-härdande täckvit uv-flexo för krympfilmer och en led-härdande vit färg för screentryck till förmån för kosmetikaprodukter.
– Nu är det inte bara livsmedel som ställer krav på låg migration utan även kosmetika. De börjar få samma krav nästan som livsmedel vad gäller etiketter och förpackningar.
Krav och standarder att leva upp till blir tuffare berättar Niklas Olsson och förklarar vilket finlir det handlar om när man talar om lågmigrerande färg. En tillverkare ska klara detektionsgränsen på max 10 ppb (parts per billion) på icke testade material.
– Under tio ppb går det inte att upptäcka med normala laboratoriemetoder, säger han och illustrerar tio ppb med en Wembley-fotbollsstadion fylld till brädden med vita tennisbollar. Om man ponerar att tio av dessa tennisbollar är gula så går det att jämföra med tio ppb.
– Ta ett tryckeri, lägger du till en procent additiv till en färg så är det 1080 ppb du tillsätter. Så en procent känns inte så mycket men det är en gigantisk summa när du gör ett migrationstest.
– Den största utmaningen för oss är att få fram en lågmigrerande produkt som har en hög prestanda. Att få det lika användbart som ett konventionellt färgtryck. Det har varit lite problematiskt för många av de här råvarorna man använder är lite tjocka i sig vilket gör det svårare att få det att stämma. Men idag har vi fått över allt till att bli snarlikt skulle jag säga.
För tryckeriet kan skiftet till lågmigrerande färg innebära lite fler justeringar i tryckpressen. Men det mesta gåra att bygga upp till att bli fungerande, säger Ohlsson:
– Det är inte bara att gå från konventionell uv till lågmigrerande över en natt. Men det går att träna in och det går att byta över. Man kanske behöver justera lite material och annat.
Flint Group har sin bas i Trelleborg. Här tillverkas det mesta och huvudsakligen, 90 procent, ligger produktionen i Pantones 15 grundfärger. Vidare är en del tillverkning förlagd till anläggningen i Alabama, USA. Och därtill finns 45 olika serviceplatser för blandning av färger.
Niklas Olsson säger att i grund och botten fungerar Flint Groups färger med de flesta substrat de testar. Samtidigt finns det en enorm mängd substrat som används i förpackningsindustrin.
– Det brukar handla om polypropylen, polyetylen och i viss mån polyester. Det blir svårare ju längre ut man kommer. Vi hade en kund som hade 20 typer av polyester. Sju av dem klarade vi direkt men sedan blev det svårare.
– Med det här jobbar vi mycket med leverantörer för att försöka förstå materialen.
Niklas Olsson säger att Flint Group står sig väldigt konkurrenskraftiga i jämförelse med andra färgtillverkare. Företagets tillväxt har ökat 20 procent varje år de senaste fem åren, säger han:
– Prestanda, tillgänglighet och förmåga att serva kunderna har hjälpt oss att ta marknadsandelar. Samtidigt växer marknaden enormt inom detta område. Det håller på att ställas om och jag tror vi alla har en fördel att det är tillväxt på lågmigrering.

Flint Group visade upp sina olika affärssegment på Labelexpo

– Vi känner att det pågår en ständig utveckling på förpackningssidan och nya krav på de stora varumärkesägarna. Det finns ingen hejd på vad de vill kunna få fram när det gäller färgers utveckling. På IT-sidan brukar man väl säga att det är två år, sedan är allt hälften så dyrt och dubbelt så snabbt. Känslan är samma inom tryck. Det du kunde för två tre år sedan är inte tillräckligt bra eller konkurrenskraftigt. Därför måste vi investera stort på laboratoriesidan.
Det är också vad som väntar. Beslut har tagits om att nästa år investera ytterligare i produktionen i Trelleborg. På sikt ska kapaciteten fördubblas. 15 färgutvecklare anställs också för att möta de rådande kraven.
– Vi kommer expandera enormt nästa år för att kunna säkerställa en tillväxt på sikt. Just i år har vi insett att vi måste öka på kapaciteten när det gäller den här produktionen.
– Det är så mycket mer komplext att utveckla färg idag än var det någonsin har varit. För det är så mycket hänsyn som måste tas vad gäller räckvidd och råvaror. På ena sidan har du livsmedelskrav att leva upp till på förpackningar. Å andra sidan har du nya studier som görs på råvaror, säger han och tillägger att råvaror som man har kunnat använda i 15 år sedan har stoppats för att de visar sig ha en annan påverkan på människor än man först trott. Eller på grund av miljön.
– Det blir en utmaning för våra utvecklare att hitta rätt grejer med tanke på att man får ta hänsyn till nya krav.
På Labelexpo-mässan i Bryssel avslöjade Flint Group att de kommer att släppa ett färgmatchningsprogram under nästa år. En digital plattform för färgkommunikation gällande nyanser och matchning av färger som kan anpassas efter kundens specifika tryckpress. Färgen mäts fram och kunden kan enkelt få en visuell förståelse för hur färgnyanserna blir.
– Vi har sett att många kunder har problem att hitta rätt nyans. Där behövs lite hjälp på traven.
– Det är något som varumärkesägarna vill ha exakt idag oavsett om de har hundraliters- eller tvåhundralitersflaskor. Färgnyansen ska stämma. Även där blir det tajtare krav, konstaterar Niklas Olsson.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Tuffa EU-krav kring plast på ingång

Krönikören Laurel Brunner skriver i bloggen Verdigris om EU-kommissionens nya förslag – att förbjuda sugrör, bestick och andra engångsvaror i plast redan nästa år. Förutom att tio engångsprodukter är i skottgluggen pekar hon ut de tuffare krav som förpackningskonverterare och grafisk industri ställs inför som printar dryckesförpackningar och etiketter.

Publicerat av: