Få koll på migrering

Färgtillverkaren Marabu ger en lektion i migrering. Om vad som krävs för att oönskade ämnen från material och tryckfärg inte ska överföras till bland annat förpackade livsmedelsprodukter och kosmetika.

För material som kommer i kontakt med bland annat livsmedelsprodukter och kosmetika finns tuffa myndighetskrav för att garantera säkerheten – att inte förpackningsmaterialet och dess tryckfärg överför oönskade ämnen till produkten.

Överföring av oönskade ämnen, kallas migrering, tillåts bara i mängder som inte utgör någon fara för människors hälsa, som påverkar födoämnets sammansättning eller som påverkar födoämnets lukt eller smak negativt. Huruvida en migrering kommer ske från den tryckta sidan till den otryckta sidan av ett kontaktmaterial och in i ett födoämne eller kosmetika måste fastställas innan tryckfärgens och materialets lämplighet kan bedömas.

Migrering kan ske på olika sätt. Exempelvis genom diffusion –migrering av ämnen från trycksidan igenom substratet till den motsatta och otryckta sidan. Detta beror till stor del på substratets barriäregenskaper.

 

 

Oönskade ämnen kan också migrera på grund av avdunstning av flyktiga ämnen då uppvärmning av födoämnen sker i sin originalförpackning – eller vid ångdestillering vid kokning, bakning eller sterilisering.

Migrering kan även ske genom kontaktöverföring. Ämnen överförs från den tryckta sidan till den otryckta sidan på ett ark i en stack, i en rulle eller på staplat förpackningsmaterial.

Migrering från tryckfärgen har att göra med i huvudsak tre parametrar, där tryckmaterialet är en. Ju bättre barriäregenskaper, desto mindre risk för migrering. Material såsom glas och vissa metaller är ogenomträngliga för migrerande ämnen. Dessa kallas för absoluta barriärer.

Andra parametern är tryckfärgen. Ämnen med hög molekylvikt i tryckfärgen, noggrant urval av råmaterial med hög renhet såväl som skräddarsydda produktionsförhållanden för att undvika tillverkningsrelaterade orenheter, kan markant minska mängden av migrerande ämnen jämfört med konventionella tryckfärger som inte skapats för detta ändamål.

Sist ut är förutsättningarna i tillverkningsprocessen. Effektiv torkning eller härdning av tryckfärgen är en grundbult för att minimera risken för förekomsten av potentiellt migrerbara ämnen som till exempel lösningsmedelsrester eller monomerer. Kontaktöverföring måste, där det är möjligt, undvikas under hela tryckprocessen. Den tryckta färgfilmens tjocklek och förhållandet mellan tryckt yta och icke tryckt yta bestämmer den totala mängden av potentiellt migrerbara ämnen från tryckfärgen. Alltså – ju mer tryckfärg som använts desto större mängd ämnen som potentiellt kan migrera ut från den.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Så skapar du exklusiva småserier

Ofta kombineras önskan om exklusiva förpackningar med att upplagan är låg. Kanske bara några tusen eller till och med bara några hundra exemplar. Det är en självklarhet att jobbet ska digitaltryckas. Men hur gör jag med efterbehandlingen, när jag gärna vill ha alla de speciella effekterna? Det där som gör förpackningen exklusiv.

Publicerat av: 

Smart förpackning håller koll på ditt läkemedelsintag

August Faller har tagit fram tre interaktiva och smarta förpackningsprototyper som ska underlätta för patienter att ha koll på sitt medicinintag och när det är dags att ta sina tabletter. Förpackningen Medical Prescription gör det möjligt för läkare att föra över doseringsanvisningar till patientens förpackning via en app eller bluetooth. 

Publicerat av: 

Tuffa EU-krav kring plast på ingång

Krönikören Laurel Brunner skriver i bloggen Verdigris om EU-kommissionens nya förslag – att förbjuda sugrör, bestick och andra engångsvaror i plast redan nästa år. Förutom att tio engångsprodukter är i skottgluggen pekar hon ut de tuffare krav som förpackningskonverterare och grafisk industri ställs inför som printar dryckesförpackningar och etiketter.

Publicerat av: