Globalt initiativ för återvinning av plastförpackningar

New Plastics Economy lanserade sin senaste rapport på World Economic Forums årsmöte i Davos. Rapporten är en global handlingsplan för återvinning av plastförpackningar i linje med principerna för cirkulär ekonomi. Forskningen leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med olika bidragsgivare.

Idag återvinns bara fjorton procent av alla plastförpackningar globalt (i Sverige är siffran 45 procent). Blir det inga förändringar så kommer världshaven att innehålla mera plast än fiskar år 2050. New Plastics Economy har därför satt upp tre mål för att förbättra plasten värde, när det gäller både ekonomi och miljö. Det första målet är att skapa en effektiv ekonomi runt återbruk av plastförpackningar genom förbättrad lönsamhet, effektivare återvinning, återanvändning och kontrollerad biologisk nerbrytning. Detta är grundbulten i den nya plastekonomin och en förutsättning för följande två punkter. Dels att kraftigt reducera läckage av plast till naturen, särskilt då till världshaven och till andra externa områden. Dels att frikoppla plasten från fossila råvaror för att minska förluster i det cirkulära kretsloppet och istället utveckla samt införa förnyelsebara råvaror i kretsloppet.

Tre strategier för att driva på förändringen

New Plastics Economy initiativ har genom analys av marknaden för plastförpackningar och i dialog med över 75 experter, identifierat tre strategier för att förändra marknaden för plastförpackningar och förbereda övergången till den nya plastekonomin:

1. Trettio viktprocent av förpackningarna kräver ny design och nytt material för att kunna återanvändas.

2. Över tjugo procent av plastförpackningarna kan återanvändas. Det vanligaste exemplet är plastkassar, som med en global förbrukning på 300 miljarder kassar omfattar tre procent av plastförbrukningen. Andra områden för återvinning är påfyllningsstationer av olika drycker samt koncentrat på olika vätskor. En stor andel är olika industriella bulkförpackningar samt sträckfilm.

3. Med förbättringar i design samt system för återvinning kan övriga 50 procent av förpackningarna bli ekonomiskt attraktiva. Förbättringar i sorteringen av de olika plastmaterialen är en viktig del. Det är samtidigt viktigt att öka efterfrågan på återvunnen plast genom frivilliga åtaganden eller med politiska styrmedel, enligt rapporten.

Förpackningar som kräver ny design och nya material

Småformat som lock, kapsyler och påsar återvinns inte på grund av sin storlek. Här krävs en ny design och ett förbättrat retursystem. Nya material vilka ersätter blandmaterial som plast och aluminium behövs, alternativt processer som gör att man kan separera dessa vid återvinningen.

Det gäller att ersätta oönskade material som PVC, expanderad polystyren och polystyren, med plaster som kan återanvändas. Förpackningar som är förorenade med exempelvis hämtmat, är svåra att återvinna. Lösningen är att ta fram komposterbar plast så att näringsämnena kan komposteras tillsammans med förpackningen.

Genom att ändra designen på förpackningarna, minska mängden färgpigment samt täckvitt, och satsa på andra typer av plastråvaror och tillsatser så kan värdet på den återvunna plasten ökas med upp till 140 amerikanska dollar per ton. Tillsammans med förbättringar i retur och återvinning kan det totala värdet ökas med 290 dollar per ton vilket gör återvinningen ekonomisk lönsam.

The New Plastics Economy är ett treårigt initiativ för att driva på marknaden till ett fungerande system för hantering av plast. Deltagande förpackningsföretag och varumärkesägare är Amcor, The Coca-Cola Company, Danone, Mars, Novamont, Unilever, och Veolia. Rapporten kan laddas ner här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Så skapar du exklusiva småserier

Ofta kombineras önskan om exklusiva förpackningar med att upplagan är låg. Kanske bara några tusen eller till och med bara några hundra exemplar. Det är en självklarhet att jobbet ska digitaltryckas. Men hur gör jag med efterbehandlingen, när jag gärna vill ha alla de speciella effekterna? Det där som gör förpackningen exklusiv.

Publicerat av: 

Smart förpackning håller koll på ditt läkemedelsintag

August Faller har tagit fram tre interaktiva och smarta förpackningsprototyper som ska underlätta för patienter att ha koll på sitt medicinintag och när det är dags att ta sina tabletter. Förpackningen Medical Prescription gör det möjligt för läkare att föra över doseringsanvisningar till patientens förpackning via en app eller bluetooth. 

Publicerat av: 

Tuffa EU-krav kring plast på ingång

Krönikören Laurel Brunner skriver i bloggen Verdigris om EU-kommissionens nya förslag – att förbjuda sugrör, bestick och andra engångsvaror i plast redan nästa år. Förutom att tio engångsprodukter är i skottgluggen pekar hon ut de tuffare krav som förpackningskonverterare och grafisk industri ställs inför som printar dryckesförpackningar och etiketter.

Publicerat av: