Kategori: Logistik


E-handeln visar kraftig tillväxt

E-handeln är allt viktigare även för den grafiska branschen och ser ut att fortsätta växa. Drivande är de många förpackningar, etiketter och informationsblad som krävs.

Nu blir det full koll på varuflödena

Svenska Retursystems användare av returpallar kan nu följa dem genom hela livsmedelsflödet i realtid vilket ska leda till tidsvinster och kostnadsbesparingar.

Nu väntar jobbsök i förpackningsindustrin

Den fjärde kullen elever har tagit examen i Kay Thryggs utbildning Förpackningsteknik. Nu väntar jobbsök inom förpackningsrelaterade företag.

Träförpackningar ger konkurrensfördelar

Svenskt trä tar ett större ansvar för produktområdet träförpackningar.

Nya behållare till växtskyddsmedel

RPC Promens Industrial och RPC Promens Innocan har tagit fram praktiska stapelbara behållare som eliminerar behovet av yttre kartong i logistiken.

Hon pressar handeln

Anna Elgh om miljoner lådor på drift…

Globalt initiativ för återvinning av plastförpackningar

New Plastics Economy initiativ lanserade sin senaste rapport i januari 2017 på World Economic Forum årsmöte i Davos. Rapporten är en global handlingsplan för återvinning av plastförpackningar i linje med …

Tomatodlare använder förpackningar tillverkade av tomatfibrer

Den nederländska producenten av förpackningskartong, Solidus Solutions har tagit fram en kartongkvalitet för frukt- och grönsaker på returfibrer med innehåll av fibrer från tomatplantor …

Billerud Korsnäs investerar inom internet of packaging

Billerud Korsnäs meddelar i ett pressutskick, att de fortsätter göra investeringar inom internet of packaging genom en minoritetsandel i det brittiska …

Ny förpackningslagstiftning på gång i Tyskland

Federala ministeriet för miljö i Tyskland har under hösten lämnat in ett utkast på ny förpackningslagstiftning till den tyska regeringen. Det nya lagförslaget fokuserar mera på …